Yüzme havuzu yapılırken dikkat edilmesi gereken hususlar

Yüzme havuzu yapılırken dikkat edilmesi gereken hususlar havuzlar her mevsimde daima su ile dolu olarak kalmalı; Tüm beton tecrit, kaplama ve bordür malzemeleri
1 - HAFRİYAT

Havuzun eğimine göre toprak dolguya kesinlikle yer verilmeyecek tarzda, son perde kalıplarının şında min. 100 cm uzakta, rahatlıkla çalışmaya imkan tanıyacak biçimde, hafriyat planına göre yapılmış olacaktır. Arazi alt yapısını iyileştirmek için dolgu yapılması gerekirse 25'er cm.'lik tabakalar halinde silindir ile sıkıştırılacaktır.

2 - DRENAJ ALT YAPI
Havuzun olduğu bölgede, çevreden gelen yağmur ve yer altı suyunu uzaklaştırmak ve havuz alt yapısını stabil tutmak için mutlaka drenaj yapılmalıdır.

3 - KALIP TAKVİYE SİSTEMİ
Yüzme havuzu düşey perde kalıpları takviye sistemi olarak, tel takviye sistemi kullanılmayacak, takviyeler dışarıdan dayama - payanda elemanları yardımıyla yapılacaktır.

4 - BETON GEÇİŞ PARÇALARI
Havuzun tabanında, perdelerinde, denge deposunda, makina dairesi perdelerinde tavanı ve tabanında projede gösterilen gerekli geçiş beton geçiş parçaları ve VE WATER STOP su tutucuları konulmadan kesinlikle beton dökülmeyecektir.

5 - GALERİ
Havuz perdeleri dışında min.80 cm. genişliğinde tesisat galerisi yapılmalıdır. Galeri perdeleri dış yüzeyleri çelik mala perdahlı şap ve bitum emisyonu ile tecrit edilmelidir. Yüzme havuzu radye temel ve perde betonları, geçirimsizlik katkılı olarak hazırlanmış,

6 - HAZIR BETON VEYA MÜMKÜN DEĞİLSE BETONARME BETONU
TS500-B20-B225 kalitesinde beton olmalıdır. Betongranülometrik evsafta beton santralinde betoniyer ile hazırlanmış, vibratör ile sıkıştırılmış olarak dökülmelidir. Radye temel ve perdelerin mütemadi olarak (arka arkaya) dökülmesi uygun olur. Perdelerde beton dökümü 25-30'ar cm'lik tabakalar halinde yapılacaktır. Vibrasyonda yükseklik ölçüsüne dikkat edilecektir. Vibratör şişesi ilk yapılan vibrasyon bölgesine değdirilmeyecektir. İşlem sırası ve beton beton döküm sırasında gösterilen şekilde olacaktır.

7 - SIVA - ŞAP
Şap ve Sıva yapılmadan önce beton yüzeylerdeki toz, beton, kaymak tabakası, çamur izleri yıkanacak; tel fırça ile yüzey temizlenecek ve sıvanın betonarmeye tam yapışması temin edilerek aderans şartı yerine getirilecektir. Sıva işlerinde kireç kullanılmayacaktır.

Havuz taban ve makina dairesi ve tesisat galerileri perdeleri dış yüzeylerine, 400 dozlu çelik mala perdahlı şap yapılması uygundur. Tesisat galerileri tabanlarına makina dairesine doğru eğim verilerek (enine ve boyuna eğim) şap yapılacaktır. Sıva işleri yapıldıktan sonra sıvada boşluk kontrolü yapılarak, boşluk sesi veren öten yerler yeniden kırılarak sıvanacaktır.

8 - MAKİNA DAİRESİ DENGE DEPOSU
Makina dairesi ve denge deposu perdeleri iç yüzeylerine temizlik ve görünüm için beyaz fayans kaplanması, makina dairesi tabanının açık renkte (Beyaz) karo veya seramik ile döşenmiş olması uygundur. Denge deposu temizliği için mutlaka pencere veya kapak bırakılmalıdır.

9 - TECRİT ALT YAPISI
Tecrit yapılması kararlaştırılmış havuz iç yüzeyleri tecrit alt yapısı; beton yüzeyi veya tahta mala perdahlı çimentolu sıva görünümünde olmalı; yüzeyde toz ve yağ tabakası kesinlikle bulunmamalı. Tecrit malzemesinin her türlü yüzeye iyice yapışması için ortam temiz olmalıdır.

10 - TECRİT SİSTEMİ
Şakuli yüzeylerde ve tabanda, üzerine harçlı imalatın yapılabileceği çift komponentli, sürme tipi izolasyon tavsiye edilir. Taban ve Köşe birleşimlerinde varsa kılcal çatlak olan bölgelerde özel macunlu file ile izolasyon tatbikatı yapılmalıdır.

Beton geçişleri civardaki fugalarda mastik, taban duvar köşe birleşimlerinde, şakuli köşe birleşimlerinde file ile tecrit tatbikatı yapılmalı, ancak kaplamaya engel olmaması için fazla bir kalınlık teşkil edilmemelidir. Betonun kapiler boşluklarının dolduran, beton içine nüfuz eden ithal tecrit malzemeleri ayrıca tavsiye olunur.

11 - SU TESTİ
Havuz su izolasyonundan sonra havuza ve denge deposuna üst ağzına kadar su doldurularak su yüklemesi yapılacak ve su kaçak testi yapılacaktır.
Havuz formu şekli ve büyüklüğüne göre ithal veya yerli malzeme olarak; BTB, cam, mozaik, seramik, PVC folye veya boya ile havuz iç yüzeyleri kaplaması yapılmalıdır.

12 - MAKİNA DAİRESİ İŞLERİ
Makina dairesi yapılırken aşağıdaki husulara dikkat edilmelidir.
a. Kapı girişi ve iniş merdiveni filtre sığacak ölçüde olmalıdır.
b. Savaklı havuzlarda betonarme denge deposu yapılmalıdır.
c. Taze su hattı girişi ve dağıtımı şöyle olmalıdır;
I. Makina dairesi yıkama su musluğu hattı konulmalı,
II. Havuz filtrasyon tesisatında pompa ile kum filtresi arasına vana ile bağlanmalı,
III. Savaklı havuzlarda denge deposuna,vanalı ve şamandıralı vaziyette bağlantı yapılmalıdır.
d. Elektrik panosu yeterli kesitte besleme hattı girişi yapılmalıdır.
e. Desarj rögarı, suyu dışarıya tahliye hattı en az O 200 mm olmalıdır.
f. Aydınlatma (E tipi kafesli, contalı tip armatür konulmalıdır.)
g. Havalandırma delikleri tabii hava sirkülasyonu sağlayacak şekilde, sayıda ve büyüklükte olmalıdır.

13 - GENEL NOT
Havuzlar her mevsimde daima su ile dolu olarak kalmalı; Tüm beton tecrit, kaplama ve bordür malzemeleri aynı gerilme altında tutulmalıdır.